System Zarządzania Jakością funkcjonuje w Firmie od 16.01.2006 roku.
Aktualnie Firma posiada certyfikat nr PL 008797/P z dnia 07.06.2018 r. wydany przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.
Wydający certyfikat ocenił i uznał System Zarządzania Biura Inżynierskiego J.Wujec jako zgodny wymaganiami normy ISO 9001:2015.
Zakres certyfikacji: wykonywanie projektów wielobranżowych oraz ekspertyz technicznych w budownictwie przemysłowym i ogólnym. Sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacjami opracowań projektowych.
 
firma    |    lista referencyjna    |    ISO 9001:2015    |    kontakt     
Copyright © BIURO INŻYNIERSKIE J.WUJEC, 2007.